Napotitev delavcev na delo v tujino - kaj je prineslo prvo leto spremenjene zakonodaje

Kdaj: 17. januar 2019, od 09:00 do 14:30

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: Irena Kamenščak

 

S 1. 1. 2018 sta v uporabo stopila Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS) in novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki sta prinesla pomembne spremembe pri napotovanju delavcev na delo v tujino. Zaradi precejšnji zakonodajnih sprememb na tem področju, se je ob začetku uporabe nove zakonodaje pojavljajo kar nekaj dilem in vprašanj. Tekom prvega leta uporabe spremenjene zakonodaje so se določene dileme razjasnile, nekatere pa na novo pojavile.

Na tokratnem izobraževanju se bomo osredotočili predvsem na takšna področja - torej na področja, kjer so se pojavljale dileme in se do danes razjasnile ter na področja, kjer se še vedno opažajo težave. Pregledali bomo določene praktične primere, ki smo jih spremljali tekom tega leta, opozorili na zaplete in na možne načine njihovega reševanja, pogledali bomo kakšne napake so odkrivali inšpektorji v prvih inšpekcijskih postopkih, ki so jih opravljali na podlagi prenovljene zakonodaje, na hitro pa bomo ponovili tudi bistvena zakonska pravila, ki urejajo to področje.

Predstavljen bo vidik slovenske zakonodaje, ki ureja status napotenega delavca ter obračuna plače. Na seminarju ne bodo predstavljena pravila tujih zakonodaj.

Program:

Ponovitev zakonskih pravil:

 • ZČmlS:
  • splošna pravila
  • pogoji za pridobitev potrdila A1
  • postopek eVem
 • Uredba 883/2004 in 987/2009
 • novosti na podlagi ZDoh-2:
  • posebna davčna osnova
  • povračila stroškov
  • bonitete

Simulacije obračunov plač in prikaz poročanja na REK obrazcih:

 • napotitev do 30 dni
 • napotitev od 30 do 90 dni
 • napotitev nad 90 dni

Napotitev ali službena pot:

 • osnova za razmejevanje
 • nekaj praktičnih primerov - kaj je napotitev kaj je službena pot

Pregled nekaterih praks:

 • pregled izbranih primerov in obravnavanje dilem na njih
 • poudarek na razmejevanju med 12. in 13. členom Uredbe
 • različno obravnavanje oseb z A1 potrdilom na podlagi 12. oziroma 13. člena Uredbe 883/2004
 • prve inšpekcije in odkrite nepravilnosti

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki se pri delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino, bodisi da gre za pravo, klasično napotitev, bodisi da gre za opravljanje storitev v okviru službenih poti.

Predavateljica:

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 195 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2019-1002.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.