Plače, povračila stroškov in druge pravice javnih uslužbencev v letu 2019

Kdaj: 16. januar 2019, od 09:00 do 13:15

Kje: Izobraževalni center ISKRATEL, Kranj

Predava: Štefka Korade Purg

AKTUALNO:


V decembru 2018 so bili uveljavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti,

z januarjem 2019 pa veljajo še druge spremembe na področju plačnega sistema.


Na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter pri urejanju določenih pravic in obveznosti javnih uslužbencev bo treba v letu 2019 upoštevati spremembe, uveljavljene z dogovorom med vlado in sindikati javnega sektorja in posledično s spremembami kolektivnih pogodb in drugih predpisov. Posebno pozornost bo treba nameniti tudi področjem, ki so bila v preteklih letih predmet interventnih in drugih ukrepov, ter spremenjenim rešitvam v letu 2019.

Poznavanje ureditve na področju delovnih razmerij, plač in povračil stroškov je zelo pomembno za pravilno določanje pravic javnih uslužbencev, zato vas bomo na seminarju seznanili s pravnimi podlagami in veljavno ureditvijo tako pri vrednotenju delovnih mest kot pri določanju plač in povračil stroškov ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Program:

  • Predstavitev pravnih podlag za urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev v letu 2019

Vsebinski sklopi:

  • Predstavitev zakonskih sprememb (ZSPJS, ZIPRS1819, zakon o minimalni plači)
  • Predstavitev dogovora za področje plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
  • Pojasnila glede realizacije dogovora
  • Plače javnih uslužbencev v 2019 s pojasnili glede sprememb pri uvrstitvah delovnih mest v plačne razrede in glede napredovanja, delovne uspešnosti ter dodatkov
  • Spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v 2019
  • Zaključek seminarja, povzetki bistvenih določb, razprava in odgovori na vprašanja.

Seminar je namenjen kadrovskim delavcem, zaposlenim v računovodstvih, vodjem oziroma vsem, ki kakorkoli odločate o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev.

Strokovna izvajalka: Štefka Korade Purg, univ. dipl. soc., z bogatimi praktičnimi izkušnjami s področja organizacije in sistemizacije delovnih mest ter urejanja delovnih razmerij v državni upravi. Z obravnavano tematiko se pri svojem delu dnevno srečuje, sodeluje pa tudi pri pripravi sistemskih rešitev.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Za udeležence je urejeno brezplačno parkiranje pred podjetjem Iskratel d.o.o.

POPUST: Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2019-1003.