Sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih

Kdaj: 30. januar 2019, od 09:00 do 13:15

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: Maja Marinček

Dodatni termin seminarja: 14. februar 2019 - Več info tukaj >>>

 

Do 28. februarja 2019 morajo naročniki v skladu z ZJN-3 na portal javnih naročil sporočiti podatke o t. im. evidenčnih naročilih, torej tistih oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo zakona. Poleg tega morajo naročniki do konca februarja na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil objaviti tudi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih vrednost je višja od 10.000 eurov (brez DDV) in nižja od mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3.

Pri tem naročniki pogosto zmotno med evidenčna naročila štejejo tudi posamezna naročila, oddana na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov.

Pravočasna in pravilna oddaja statističnih podatkov o evidenčnih naročilih je izredno pomembna. V primeru ne-sporočanja statističnih podatkov oziroma sporočanja napačnih statističnih podatkov o oddanih javnih naročilih ZJN-3 predvideva tudi kazenske določbe za naročnika.

V praksi se pojavlja veliko vprašanj in dilem, tako da vam bo udeležba na seminarju omogočila, da boste obveznosti poročanja opravili pravilno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Program:

Predstavitev načina sporočanja statističnih podatkov o evidenčnih naročilih in objava seznama evidenčnih naročil

Vsebinski sklopi:

  • Kaj so evidenčna javna naročila
  • Vodenje evidence o oddanih evidenčnih naročilih
  • Kateri podatki morajo biti zajeti v evidenci o oddanih evidenčnih naročilih
  • Sporočanje statističnih podatkov na portal javnih naročil
  • Kateri podatki morajo biti zajeti v statistiki o oddanih evidenčnih naročilih
  • Objava seznama evidenčnih naročil
  • Kateri podatki morajo biti zajeti v seznamu evidenčnih naročilih
  • Sklenitev okvirnih sporazumov in zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja okvirnih sporazumov

Zaključek seminarja, povzetki bistvenih določb, razprava in odgovori na vprašanja.

Seminar je namenjen naročnikom oziroma predstavnikom naročnikov, ki so odgovorni za vodenje evidence o oddanih evidenčnih naročilih in sporočanje statističnih podatkov o njihovi oddaji.

Strokovna izvajalka: Maja Marinček, univ. dipl. ekon., je zaposlena v Sektorju za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanju na Ministrstvu za javno upravo. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005. Na Direktoratu za javno naročanje sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo ter svetuje na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom oziroma t. im. help deska. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2019-1006.