Pogodba o zaposlitvi, določitev plače in sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju

Kdaj: 14. maj 2019, od 09:00 do 13:15

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: Štefka Korade Purg

Aktualno


V posameznih dejavnostih javnega sektorja so bila določena nova delovna mesta, kar pomeni poleg sprememb sistemizacije tudi sklenitev novih pogodb o zaposlitvi


V javnem sektorju se pogodba o zaposlitvi sklene za delovno mesto, določeno v sistemizaciji delovnih mest, uvrstitev delovnega mesta v plačni razred pa je ob upoštevanju morebitnih napredovanj v plačni razred podlaga za določitev plače javnega uslužbenca. Pri pripravi sistemizacije delovnih mest je treba upoštevati delovna mesta, ki so v plačne razrede uvrščena v predpisih in kolektivnih pogodbah, ki veljajo za delodajalca.

Aktualna priprava sprememb sistemizacije delovnih mest je povezana tudi z realizacijo dogovora o plačah, ki je bil sklenjen med vlado in sindikati. V posameznih dejavnostih javnega sektorja so bila namreč določena nova delovna mesta, kar pomeni poleg sprememb sistemizacije tudi sklenitev novih pogodb o zaposlitvi.

Na seminarju bodo predstavljene pravne podlage in konkretni predpisi ter kolektivne pogodbe, ki jih je treba upoštevati pri sklepanju pogodb o zaposlitvi in pri pripravi sistemizacije delovnih mest v javnem sektorju.

Prejeli boste odgovore in pojasnila:

  • Kako pripraviti sistemizacijo delovnih mest (postopek, vsebina)
  • Kaj je potrebno storiti in do kdaj vezano na aktualne spremembe sistemizacije in sklepanje novih pogodb o zaposlitvi
  • Katere elemente mora vsebovati sistemizacija oziroma vsako posamezno delovno mesto glede na predpise v javnem sektorju
  • Kako pravilno določiti pogoje za zasedbo delovnih mest (primeri delovnih mest)
  • Kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi
  • Kako je povezana pogodba o zaposlitvi s sistemizacijo delovnih mest in z določitvijo plače javnemu uslužbencu
  • Katere nepravilnosti ugotavljajo inšpektorji v zvezi s sistemizacijo delovnih mest.

Strokovna izvajalka: Štefka Korade Purg, univ. dipl. soc., z bogatimi praktičnimi izkušnjami s področja organizacije in sistemizacije delovnih mest ter urejanja delovnih razmerij v državni upravi. Z obravnavano tematiko se pri svojem delu dnevno srečuje, sodeluje pa tudi pri pripravi sistemskih rešitev.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2019-1017.