S promocijo zdravja nad psihosocialna tveganja na delovnem mestu

Kdaj: 07. maj 2019, od 09:00 do 13:00

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: Andreja Samec Koderman

Inšpektorji za varstvo pri delu preverjajo ali imajo delodajalci v programu promocije zdravja vključene aktivnosti za obvladovanje psihosocialnih tveganj

Kot najučinkovitejši pristop za obvladovanje in zmanjšanje psihosocialnih tveganj se je izkazal projekt promocije zdravja na delovnem mestu. Programi promocije zdravja, ki so skrbno načrtovani in izvajani, prinesejo korist tako delavcem kot tudi organizaciji. Vložek v promocijo zdravja se zagotovo obrestuje preko zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, kar pa se odraža v sami učinkovitosti in produktivnosti dela.

V sled navedenega vas vabimo na delavnico, kjer boste preko praktičnih primerov prepoznali največja tveganja za vašo organizacijo in postopke za izdelavo načrta promocije zdravja.

Program:

 • Kako zmanjšati psihosocialna tveganja v podjetju?
 • Zakaj sam pravilnik o preprečevanju mobinga ni zadosten ukrep zmanjševanja psihosocialnih tveganj?
 • Zakaj je pomembno, da zaposleni razumejo kaj sploh je trpinčenje in kdaj govorimo o nadlegovanju in spolnem nadlegovanju?
 • Kako s pozitivnim pristopom zmanjšati tveganja za nastanek mobinga v organizaciji?
 • Katere so najpogostejše napake delodajalcev na področju osveščanja delavcev o stresu?
 • Kako se učinkovito lotiti zmanjšanja stresa z aktivnostmi promocije zdravja na delovnem mestu?
 • Kaj vse sodi v aktivnosti promocije zdravja in kako jih pravilno umestiti v program podjetja?
 • Kako motivirati zaposlene do aktivnejše udeležbe?
 • Katerih zakonskih zahtev se moramo držati, da se izognemo kaznim do 40.000€?
 • Kako z nizkim finančnim vložkom do pravega programa promocije zdravja?
 • Kako se izogniti pastem davčnega vidika na področju izvajanja aktivnosti promocije zdravja?
 • Kako pravilno definirati promocijo zdravja v oceni tveganja, aktu in programu, da tega lažje zagovarjamo pred davčnim inšpektorjem?
 • Kako organizirati promocijo zdravja v mikro in malih podjetjih?
 • Kako merimo učinke izvedenih aktivnosti in kaj nam sporočajo?

Predavateljica:

Andreja Samec Koderman, direktorica Kadrovske asistence.

Specializirana je za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov. Skrbi tudi za izvedbo kadrovskih storitev v podjetju na najvišjem nivoju in razvoj zaposlenih v podjetjih. Kot predavateljica je na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov 2015 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je bila nominirana za eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado je prevzela na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov v Mumbaiu. Andreja je diplomirana ekonomistka, specialistka managementa, licencirana svetovalka Profiles International, uradno priznana izvajalka nacionalnih VKO projektov,  kadrovska revizorka in sodnica porotnica na delovnem sodišču.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja z delavnico je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2019-1018.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.