Davki in aktualne spremembe 2020

Kdaj: 18. december 2019, od 10:00 do 15:00

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavata: Irena Kamenščak in mag. Tanja Urbanija

Aktualno: 1. 1. 2020 prinaša kar nekaj davčnih sprememb. Ob tem pa se spreminja tudi definicija minimalne plače.


V uporabo stopijo:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K)
 • Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B)

V prihajajočem letu 2020 nas čaka kar nekaj sprememb, ki bodo vplivale na davčno obravnavo naših transakcij ter posledično na naše poslovanje. Sprejet sklop zakonov »davčne reforme« je samo ena od sprememb, čaka pa nas še spremenjena definicija minimalne plače ter (najverjetneje) tudi t. i. Brexit.

V okviru seminarja bodo predstavljene spremembe davčne zakonodaje (DDV, DDPO, dohodnina, …), ki jih prinaša paket »davčne reforme«, prenovljena definicija minimalne plače ter njen vpliv na kolektivne pogodbe ter informacije, ki so trenutno objavljene in znane ter se vežejo na t. i. Brexit. Natančnejša vsebina programa je zapisana v nadaljevanju.

Če gre za teme, ki so vas pomembne, potem je ta seminar kot nalašč za vas. Upamo in verjamemo, da vam bomo na seminarju podali informacije, ki vam bodo koristile in bodo uporabe za kvalitetno in strokovno opravljanje vašega dela.

Program:

Slovenska davčna reforma:

 • Sprememba Zakona o dohodnini:
  • dohodki oproščeni plačila dohodnine
  • dohodki iz delovnega razmerja
   • regres za letni dopust
   • del plače iz naslova poslovne uspešnosti
   • glavni / drugi delodajalec
  • dohodki iz dejavnosti – omejitev olajšav
  • dohodninske olajšave
  • dohodninska lestvica
  • dohodki iz kapitala (obresti dividende, kapitalski dobički)
   • naknadna vplačila kapitala v kapitalske rezerve
   • lastni poslovni deleži
   • normirani stroški
  • dohodki iz oddajanja premoženja v najem
  • druge manjše spremembe
 • Sprememba Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov:
  • določanje davčne osnove
  • davčna stopnja
 • DDPO:
  • nove stopnje
  • amortizacija in najemi
 • DDV novosti v 2020:
  • novi pogoji za EU dobavo blaga
  • nova pravila za konsignacijska skladišča
  • pravila za zaporedne in verižne dobave
  • elektronske knjige
  • prodaja blaga fizičnim osebam v EU
  • spremembe pri kaznih

Minimalna plača:

 • nova definicija minimalne plače
 • vpliv na veljavne kolektivne pogodbe
 • kaj sprememba pomeni za delodajalce

Brexit:

 • informacije glede oseb, državljanov EU, ki živijo in delajo v UK – po Brexitu
  • dovoljenja za bivanje, delo …
 • informacije glede oseb, državljanov UK, ki živijo in delajo v drugih državah članicah EU – po Brexitu
 • DDV vidik

Strokovni izvajalki:

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.

 

 

Mag. Tanja Urbanija je davčna svetovalka v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 190 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2019-1029.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.