Zakonito arhiviranje kadrovskih dokumentov in varni pristopi pretvorbe klasičnih dokumentov v digitalni arhiv

Kdaj: 06. oktober 2020, od 09:00 do 13:30

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: Andreja Samec Koderman

 

Na praktičnem seminarju bomo posebej izpostavili zakonske podlage za nastanek dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi Inšpektor za delo. Posamezne dokumente bomo presojali tudi z vidika GDPR in zakona o varstvu osebnih podatkov.

Roki hrambe kadrovskih dokumentov so izjemno pomembni pri pretvorbi dokumentov v digitalni arhiv, kjer trajno hranimo le listine, predpisane s strani delovnopravne zakonodaje.

Program:

 • Kako pravilno dokumentirati postopek zaposlitve delavca?
 • Katero zakonodajo upoštevati ob zaposlitvi delavca?
 • Katere dokumente v postopku zaposlitve shranimo v personalno mapo in za koliko časa?
 • Katere dokumente smo skladno s GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov dolžni trajno uničiti?
 • Koliko časa lahko hranimo posamezne dokumente, ki jih ustvarimo v postopku zaposlitve delavca in dokumente, ki nastanejo v času delovnega razmerja?
 • Kateri kadrovski dokumenti v personalni mapi imajo zakonsko podlago za obdelavo in arhiviranje in za katere podatke potrebujemo privolitev sodelavca?
 • Katere listine v personalni mapi so trajne listine in katere listine lahko uničimo?
 • Kako zakonito vzpostaviti digitalni arhiv personalnih map s trajno veljavnostjo?
 • Katere so najpogostejše napake digitalnega arhiviranja personalnih map?
 • Pod katerimi pogoji so dokumenti personalne mape v procesu digitalne transformacije enakovredni originali?
 • Kako se lotiti postopka vzpostavitve digitalnega arhiva personalnih map, ki bo razbremenil dokumentarni arhiv?
 • V katerih primerih digitalne pretvorbe personalnih map lahko uničimo klasične personalne mape bivših sodelavcev?

Seminar je namenjen kadrovikom, poslovnim sekretarjem, računovodjem in drugim zaposlenim, ki pri svojem delu vodijo kadrovske evidence in personalne mape.

Potek in izvedba seminarja:

 • Seminar bo potekal v manjši skupini, število mest je omejeno. Dovolj časa bomo namenili tudi vašim vprašanjem, ki jih lahko posredujete že pred izvedbo na e naslov grega.sodja@ic-uspeh.si oz. jih boste lahko zastavili na seminarju.
 • Zagotavljali in izvajali bomo zaščitne ukrepe za varno izvajanje dogodka v obdobju Covid-19. Poskrbeli bomo za varno razdaljo med udeleženci ter redno zračenje prostora, na voljo bodo sredstva za razkuževanje rok, strežba hrane in pijače bo v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za zdravje in NIJZ.

Predavateljica:

Andreja Samec Koderman, direktorica Kadrovske asistence.

Specializirana je za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov. Skrbi tudi za izvedbo kadrovskih storitev v podjetju na najvišjem nivoju in razvoj zaposlenih v podjetjih. Kot predavateljica je na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov 2015 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je bila nominirana za eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado je prevzela na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov v Mumbaiu. Andreja je diplomirana ekonomistka, specialistka managementa, licencirana svetovalka Profiles International, uradno priznana izvajalka nacionalnih VKO projektov,  kadrovska revizorka in sodnica porotnica na delovnem sodišču.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 179 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2020-1004.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Zaupajo nam tudi