Vse o potnih nalogih in drugih povračilih stroškov

Kdaj: 04. junij 2020, od 09:00 do 14:00

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predava: Marija Tomc Muc

Izplačila po potnih nalogih in druga povračila stroškov fizičnim osebam so v praksi zelo pogosta in na prvi pogled enostavna, na drugi strani pa so ena najbolj občutljivih področij tako na strani davčne, kakor tudi na strani delovno pravne zakonodaje.


Država nam s povračili stroškov fizičnim osebam dopušča, da si ob pravilnem vodenju in evidentiranju, del denarja izplačamo iz podjetja neobdavčeno, zato je razumljivo, da je na tem področju restriktivna.

Dokazno breme v davčnem postopku je praviloma na strani davčnih zavezancev, zato je dokazovanje resničnosti in upravičenosti službenih poti s pravilno izpolnjenimi potnimi nalogi in spremljajočo dokumentacijo toliko bolj pomembno.

Nepravilno izpolnjen potni nalog ima lahko velike posledice tako za delavca kot za delodajalca. Po drugi strani pa neizplačevanje teh stroškov pomeni kršenje delovno pravne zakonodaje in je tudi (v večini primerov) ekonomsko nesmotrno. Za delodajalca je zato izredno pomembno, da pozna vso zakonodajo s tega področja.

Na seminarju bomo:

 • Spoznali razliko med potjo v službo, službeno potjo in napotitvijo delavca na delo v tujino.
 • Sestavili pravilno izpolnjen potni nalog.
 • Primerjali višine izplačil povračil stroškov fizičnim osebam z vidika davčnih predpisov in z vidika delovno pravne zakonodaje.
 • Obravnavali posebnosti za nepridobitne organizacije.
 • Obravnavali posebnosti povračil stroškov za osebe, ki delajo po podjemnih, avtorskih, poslovodnih in drugih pogodbah po obligacijskem zakoniku.
 • Proučili posledice za delavca in delodajalca v primerih nepravilnosti.
 • Odgovorili na nekatera vprašanja iz prakse:
  • Se bolj splača imeti služben avto ali lastni avto uporabljati tudi za službene poti?
  • Kako pravilno obračunati boniteto za uporabo službenega avtomobila v zasebne namene in kako pravilno evidentirati službene poti?
  • Kdaj so (morda) pravilni skupinski potni nalogi in kdaj (gotovo) ne?

Spoznali boste:

 • Kakšen je pravilno izpolnjen potni nalog.
 • Kakšna je povezava med delovno pravno in davčno zakonodajo na tem področju.
 • Kako pravilno izplačati in evidentirati izplačilo po potnem nalogu.
 • Katere so oblike povračil stroškov fizičnim osebam in kakšna je povezava med njimi.
 • Kaj je boniteta in kakšno povezavo ima s povračili stroškov fizičnim osebam.

Vsebinski sklopi:

Pregled predpisov, ki urejajo to področje in povezava med njimi

 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
 • Zakon o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, interni akti
 • Slovenski računovodski standardi

Elementi naloga za službeno potovanje in obračuna potnih stroškov in evidentiranje

 • Nalog za službeno pot
 • Obračun potnih stroškov
 • Skupinski potni nalog - da ali ne
 • Poročanje FURS na REK obrazcih
 • Obveznost prikaza izplačil (oziroma obveznosti zanje) na plačilni listi

Vrste povračil stroškov fizičnim osebam za službena potovanja v Sloveniji in tujini

 • Dnevnice
 • Kilometrina
 • Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela ter prehrane na delu tudi v povezavi s potnimi nalogi
 • Terenski dodatek
 • Nadomestilo za ločeno življenje
 • Ostala povračila stroškov fizičnim osebam

Povračila stroškov fizičnim osebam v primeru napotitev

 • Kaj je napotitev?
 • Kratkotrajne napotitve
 • Dolgotrajne napotitve

Obravnava stroškov in bonitet v povezavi s službenimi avtomobili

 • Evidentiranje poti
 • Obračun bonitete za uporabo službenega avtomobila v zasebne namene
 • Ali moramo pisati potne naloge tudi, če si obračunavamo najvišjo boniteto?
 • Posebnosti pri tovornih avtomobilih

Nekatere posebnosti

 • Povračila stroškov prostovoljcem v nepridobitnih organizacijah
 • Povračila stroškov zaposlenim po pogodbah (podjemne, avtorske, poslovodske, prokura, študentje, delo na praksi…)
 • Obravnava vinjet
 • Izplačevanje akontacij
 • Ali morajo priloge k potnemu nalogu glasiti na ime podjetja?

Razprava, vprašanja udeležencev in odgovori

Seminar je namenjen računovodjem, zaposlenim v službah za obračun in izplačilo plač, kadrovskim in vodilnim delavcem, ki želijo razumeti in poznati davčno in delovno pravno zakonodajo na tem področju, lastnikom podjetij in vsem ostalim, ki jih tematika zanima.

Strokovna izvajalka: Marija Tomc Muc, preizkušena računovodkinja in davčnica, direktorica računovodskega servisa Biro BONUS. Je članica upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov in predavateljica na številnih seminarjih in delavnicah. Ima dolgoletne izkušnje na področju obračunavanja davkov in računovodstva.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 189 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2020-1010.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Zaupajo nam tudi