Zakonito in učinkovito izvajanje javnih naročil - Praktično usposabljanje naročnikov (3 dni)

Kdaj: 24. september 2020, od 09:00 do 13:15

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavata: mag. Urška Skok Klima in Maja Marinček

Tridnevno praktično usposabljanje: 24., 28. in 29. september 2020


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 4 kreditne točke iz izbranih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Naročniki (ministrstva, občine, zavodi in drugi) morajo storitve, gradnje oziroma dobave blaga praviloma naročati v skladu s pravili o postopkih javnega naročanja, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3).

Pomembno je, da so kadri, ki izvajajo javna naročila, ustrezno seznanjeni z določili zakona in njegovimi podzakonskimi akti, da lahko pravilno izberejo postopke oddaje javnih naročil, ustrezno pripravijo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izvedejo celoten postopek oddaje javnega naročila.

Področje javnih naročil je podvrženo spremembam pravil in postopkov, vključno z vedno večjo uporabo elektronskih sredstev, ki jih morajo naročniki dobro poznati, da lahko javna naročila izvajajo zakonito in v skladu s predpisi.

Z letom 2021 bo tako med drugim postala obvezna uporaba novega elektronskega orodja, portala eRevizija, ki se bo uporabljal za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku.

Poleg tega so v letu 2020 na področje javnih naročil dodatno vplivala tudi nekatera določila interventnih zakonov, veljavnost katerih v nekaterih primerih sega še v prihodnje leto.

Na 3 dnevnem strokovnem usposabljanju bomo razpravljali o najbolj aktualnih vsebinah, s katerimi se pri svojem delu v praksi srečujete.

Posebna pozornost bo namenjena:

 • Predstavitvi zakonskih določb za pravilno izvajanje javnih naročil.
 • Praktičnim primerom izvedbe javnih naročil.
 • Praktičnemu prikazu izvedbe elektronskega postopka priprave javnih naročil.
 • Opozorilom o najpogostejših napakah naročnikov pri izvedbi javnih naročil.

Program in vsebina usposabljanja:

Priprava na oddajo javnega naročila in izvedba postopka
Kdaj: 24. september 2020, od 9. do 13.15 ure
Predavata: mag. Urška Skok Klima in Maja Marinček

 • Priprava na postopek in raziskava trga
 • Izračun ocenjene vrednosti in izognitev nedovoljenemu drobljenju naročil
 • Postopki oddaje javnih naročil
 • Priprava razpisne in druge spremne dokumentacije
 • Okvirni sporazumi
 • Zeleno in inovativno javno naročanje
 • Spremembe na področju javnega naročanja, ki so jih uvedli interventni zakoni

Oddaja javnega naročila, pravno varstvo in spremembe pogodb
Kdaj: 28. september 2020, od 9. do 13.15 ure
Predavata: mag. Urška Skok Klima in Maja Marinček

 • Pregled in dopolnjevanje ponudb
 • Priprava odločitve o oddaji naročila in ravnanja po njej (vpogled v ponudbe, sprememba odločitve…)
 • Postopek pravnega varstva
 • Dopustnost spremembe pogodb v teku njihovega izvajanja in obveznosti v zvezi s tem

Elektronsko javno naročanje
Kdaj: 29. september, od 10. do 14.15 ure
Predavata: mag. Urška Skok Klima in Maja Marinček

 • Portal javnih naročil s praktičnim prikazom
 • Praktični prikaz izpolnjevanja ESPD
 • Statistično poročanje o oddanih evidenčnih naročilih
 • Sistem za elektronsko oddajo ponudb e-JN s praktičnim prikazom
 • Informacijski sistem eDosje
 • Portal eRevizija s praktičnim prikazom

Usposabljanje je namenjeno naročnikom oziroma predstavnikom naročnikov, ki so odgovorni za pripravo in izvedbo javnih naročil.

Vabljeni, da utrdite vaše znanje, se seznanite z novostmi ter prejmete odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Potek in izvedba usposabljanja:

 • Usposabljanje bo potekalo v obliki treh srečanj, zaradi omejenega števila udeležencev bo dovolj časa za diskusijo in odgovore na vaša vprašanja.
 • Posamezno srečanje bo trajalo 5 pedagoških ur, udeleženci boste prejeli gradivo na vsakem srečanju.
 • Zagotavljali in izvajali bomo zaščitne ukrepe za varno izvajanje dogodka v obdobju Covid-19. Poskrbeli bomo za varno razdaljo med udeleženci ter redno zračenje prostora, na voljo bodo sredstva za razkuževanje rok, strežba hrane in pijače bo v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za zdravje in NIJZ.

Strokovni izvajalki:

 • mag. Urška Skok Klima, je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, pri Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.
 • Maja Marinček, je zaposlena v Sektorju za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanju na Ministrstvu za javno upravo. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005. Na Direktoratu za javno naročanje sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo ter svetuje na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom oziroma t. im. help deska. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.

Prijazno vabljeni k prijavi in udeležbi.

ali

Dodatne informacije

Grega Sodja
E-pošta: grega.sodja@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena usposabljanja (3 dni) je 520 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

NE PREZRITE: Pri prijavi do 17. septembra 2020 vam nudimo 10 % popust na kotizacijo (cena usposabljanja ob prijavi do 17. septembra znaša 468 EUR + 22 % DDV).

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2020-1028.

Zaupajo nam tudi