Spremembe Zakona o javnem naročanju in Uredbe o zelenem javnem naročanju

Kdaj: 09. december 2021, od 09:00 do 12:30

Kje: Spletni seminar v živo

Predava: Maja Marinček

Aktualno: 23. julija 2021 je bila v Uradnem listu RS št. 121/21 objavljena novela Zakona o javnem naročanju - ZJN-3B, ki začne veljati 1. januarja 2022.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Novela prinaša nekatere novosti v sistem javnih naročil. Spremembe se nanašajo predvsem na spremembe (dvig) mejnih vrednosti, nove izjeme, povečanje transparentnosti javnih naročil, dopolnjevanje ponudb, evidenčnih naročil, postopanja v primeru nedelovanja sistema za elektronsko oddajo ponudb in prekrškov.

V istem Uradnem listu je bila objavljena tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki je v veljavo stopila petnajsti dan po objavi, torej 7. avgusta 2021. Novela prinaša novosti predvsem pri naročanju cestnih vozil oziroma vozil za cestni prevoz in storitve prevoza. Poleg tega uredba opredeljuje dva nova predmeta zelenega javnega naročanja in spreminja cilje oziroma definicije nekaterih obstoječih predmetov zelenega javnega naročanja.

Pomembno je, da so kadri, ki izvajajo javna naročila, seznanjeni z določili Zakona o javnem naročanju oziroma podzakonskih aktih, da lahko pravilno izberejo postopke oddaje javnih naročil, ustrezno pripravijo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izvedejo celoten postopek oddaje javnega naročila.

Na seminarju se boste seznanili z novostmi, ki jih prinašata noveli Zakona o javnem naročanju in Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Program:

  • Predstavitev novele ZJN-3B in Uredbe o ZeJN.

Vsebinski sklopi:

  • Novosti novele ZJN-3B
  • Novosti Uredbe o zelenem javnem naročanju
  • Razprava in odgovori na vprašanja

Seminar je namenjen predvsem naročnikom oziroma predstavnikom naročnikov, ki so odgovorni za pripravo in izvedbo javnih naročil. Vabljeni tudi ponudniki, ki oddajate ponudbe v postopkih javnega naročanja in želite spoznati novosti, ki jih na področje javnega naročanja prinašata noveli zakona o javnem naročanju in Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Prijava na spletni seminar vključuje:

  • Strokovno predavanje, ki poteka v živo prek spleta (na e naslov, ki ga boste zapisali v prijavi boste prejeli povezavo na seminar in ostala navodila).
  • Prezentacijo v PDF-ju (pošljemo jo na vaš e naslov in si jo lahko natisnete).
  • Na voljo bo tudi dostop do posnetka spletnega seminarja, če si le tega ne boste mogli ogledati v živo. Na voljo vam bo še 14 dni po izvedbi.

Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete internetno povezavo in zvok na računalniku ter dostop do aplikacije ZOOM. Povezavo in navodila za dostop do seminarja boste prejeli na vaš e naslov, ki ga boste vpisali ob prijavi.

Strokovna izvajalka:
Maja Marinček je zaposlena v Sektorju za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanju na Ministrstvu za javno upravo
. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005. Na Direktoratu za javno naročanje sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo ter svetuje na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom oziroma t. im. help deska. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena spletnega seminarja je 130 EUR + 22 % DDV.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2021-1009.

Zaupajo nam tudi