Aktualno o plačah, povračilih stroškov in napredovanjih v plačne razrede v javnem sektorju

Kdaj: 18. november 2021

Kje: Spletni seminar, ki si ga lahko ogledate v času, ko vam najbolj odgovarja (tudi kasneje)

Predava: Štefka Korade Purg

Plače in povračila stroškov so pravice javnih uslužbencev iz delovnega razmerja, pri katerih sta zakonitost in pravilnost obračunavanja in izplačevanja zelo pomembna, zato je treba poznati tudi predpise in kolektivne pogodbe, ki to področje urejajo.

Tako pri plačah kot pri povračilih stroškov in drugih prejemkih je treba spremljati tudi spremembe predpisov, ki so na teh področjih pogoste.

V letu 2021 so bili tako uveljavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so drugače uredili nekatera povračila stroškov in druge prejemke (predvsem povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, dnevnice za službena potovanja v državi, kilometrino za uporabo lastnega vozila v službene namene), zato je za pravilno ravnanje na tem področju sedaj treba upoštevati štiri anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Na področju plač pa je treba omeniti spremembo uredbe o napredovanju v višji plačni razred, ki je določila, da se izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred za vse javne uslužbence preveri do 15. novembra, kar seveda za leto 2021 pomeni, da je treba pogoje preveriti še za tiste javne uslužbence, ki ob preverjanju v marcu pogojev za napredovanje niso izpolnjevali.

Vsebina seminarja:

 1. Plače - pregled ureditve s poudarkom na aktualnih spremembah
 2. Sestava plače (osnovne plače, dodatki, delovna uspešnost)
 3. Ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred
 4. Povračila stroškov in drugi prejemki - pregled ureditve v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev
 5. Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov s poudarkom na aktualnih spremembah glede povračil stroškov prevoza na delo in z dela, dnevnicah za službeno potovanje v državi, kilometrini za uporabo lastnega vozila v službene namene in jubilejnih nagradah.
 6. Odgovori na vprašanja udeležencev (morebitna vprašanja vezana na vsebino seminarja lahko posredujete ob prijavi ali po ogledu seminarja in prejeli boste pisna pojasnila).

Strokovna izvajalka:

Štefka Korade Purg, univ. dipl. soc., z bogatimi praktičnimi izkušnjami s področja organizacije in sistemizacije delovnih mest ter urejanja delovnih razmerij, pravic in obveznosti javnih uslužbencev v javnem sektorju. Z obravnavano tematiko se pri svojem delu dnevno srečuje, sodeluje pa tudi pri pripravi sistemskih rešitev.

Prijava na spletni seminar vključuje:

 • Aktualno strokovno predavanje (trajanje 120 minut) je posneto in si ga kadarkoli lahko ogledate na delovnem mestu ali od doma, v času, ki vam najbolj odgovarja.
 • Povezavo za ogled vam posredujemo na vaš e naslov v torek, 9. 11. 2021. Predhodno se je na seminar potrebno prijaviti.
 • Posnetek vam bo na voljo 14 dni in si ga boste lahko ogledali večkrat.
 • Vaša vsebinska vprašanja lahko posredujete ob prijavi ali po ogledu seminarja na info@ic-uspeh.si in prejeli boste pisne odgovore.
 • Prezentacijo v PDF-ju (pošljemo jo na vaš e naslov in si jo lahko natisnete).

Za ogled spletnega seminarja potrebujete internetno povezavo in zvok na računalniku.

Pridobite aktualne informacije ter odgovore na vaša vprašanja iz prakse.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena spletnega seminarja je 130 EUR + 22 % DDV.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v skladu s predpisi in prejemu e-računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj dan pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2021-1011.

Zaupajo nam tudi