Sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih

Kdaj: 11. februar 2022, od 09:00 do 12:30

Kje: Spletni seminar v živo

Predava: Maja Marinček

Sporočanje podatkov o oddanih evidenčnih naročilih do konca februarja

Naročniki po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) morajo vsako leto najkasneje do konca februarja sporočati statistične podatke o oddanih t.im. evidenčnih naročilih v preteklem letu.

Pravočasna in pravilna oddaja statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih je izredno pomembna. V skladu z ZJN-3 namreč ne-sporočanje statističnih podatkov oziroma sporočanje napačnih statističnih podatkov o oddanih javnih naročilih predstavlja prekršek, za katerega se lahko naročnika kaznuje z globo od 10.000 do 50.000 eurov.

Naročniki pa pogosto ne znajo pravilno oceniti, katere podatke je potrebno sporočati, na kakšen način je potrebno poročati oziroma pogosto zmotno med evidenčna naročila štejejo tudi naročila, ki ne predstavljajo evidenčnih naročil (npr. posamezna naročila, oddana na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov ali druga naročila).

Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki je stopila v veljavo 1. 1. 2022 prinaša nekatere novosti tudi na področju t.im. evidenčnih naročil, poleg tega pa so v letu 2021 na podlagi interventne zakonodaje veljale začasno povišane mejne vrednosti za uporabo ZJN-3, zaradi česar bodo morali naročniki pri poročanju o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2022 dodatno pozornost nameniti tudi tem spremembam.

V praksi se pojavlja veliko vprašanj in dilem, tako da vam bo udeležba na seminarju omogočila, da boste obveznosti poročanja opravili pravilno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Program:

 • Predstavitev načina sporočanja statističnih podatkov o evidenčnih naročilih in objava seznama evidenčnih naročil

Vsebinski sklopi:

Mejne vrednosti za uporabo zakona in izračun ocenjene vrednosti naročila

 • Mejne vrednosti za uporabo zakona
 • Spremenjene mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 v skladu z ZIUZEOP in ZZUOOP
 • Izračun ocenjene vrednosti
 • Istovrstnost naročil
 • Preprečevanje drobljenja javnih naročil
 • Načelo kratkih dobavnih verig

Evidenčna naročila in obveznosti v zvezi z objavljanjem podatkov

 • Spremembe določil glede evidenčnih naročil v skladu z novelo ZJN-3B
 • Kaj so evidenčna javna naročila
 • Vodenje evidence o oddanih evidenčnih naročilih
 • Kateri podatki morajo biti zajeti v evidenci o oddanih evidenčnih naročilih
 • Sporočanje statističnih podatkov na portal javnih naročil
 • Kateri podatki morajo biti zajeti v statistiki o oddanih evidenčnih naročilih
 • Objava seznama evidenčnih naročil
 • Kateri podatki morajo biti zajeti v seznamu evidenčnih naročilih

Prijava na spletni seminar vključuje:

 • Strokovno predavanje, ki poteka v živo prek spleta (na e naslov, ki ga boste zapisali v prijavi boste prejeli povezavo na seminar in ostala navodila).
 • Prezentacijo v PDF-ju (pošljemo jo na vaš e naslov in si jo lahko natisnete).
 • Udeležencem bo na voljo bo tudi dostop do posnetka spletnega seminarja. Na voljo vam bo še 30 dni po izvedbi.

Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete internetno povezavo in zvok na računalniku ter dostop do aplikacije ZOOM. Povezavo in navodila za dostop do seminarja boste prejeli na vaš e naslov, ki ga boste vpisali ob prijavi.

Strokovna izvajalka: Maja Marinček je zaposlena v Sektorju za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanju na Ministrstvu za javno upravo. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005. Na Direktoratu za javno naročanje sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo ter svetuje na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom oziroma t. im. help deska. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena spletnega seminarja je 149 EUR + 22 % DDV.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2022-1001.

Zaupajo nam tudi