Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju - delovno pravni in davčni vidik

Kdaj: 08. september 2022, od 09:00 do 13:15

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavata: Štefka Korade Purg in Irena Kamenščak

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja so v javnem sektorju urejeni s kolektivnimi pogodbami dejavnosti in poklicev oziroma z aneksi, ki to področje urejajo od leta 2012 dalje. Zadnji aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev so bili sklenjeni v juniju 2021 in s temi aneksi so bili odpravljeni varčevalni ukrepi, prvič po letu 2012 pa so bili nekateri zneski povračil in prejemkov v začetku leta 2022 spremenjeni.

Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev je podlaga za določanje, obračun in izplačevanje teh stroškov in prejemkov, zaradi česar je treba poznati in upoštevati celotno ureditev področja, ki je vključena v štirih aneksih, sklenjenih od leta 2012 dalje, pa tudi nekatere razlage KPND, ki prav tako omogočajo pravilen obračun in pravilno določanje pravic javnim uslužbencem. Upoštevati je namreč treba, da se na podlagi ureditve v kolektivnih pogodbah določajo pravice in izplačila javnim uslužbencem na tem področju, ki jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo.

V prvem delu seminarja bo zato celovito predstavljena ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov s poudarkom na novostih in posebnostih. Pri tem bodo pojasnjeni vsi štirje aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, razlage KPND ter uredba, ki ureja povračila stroškov na službenem potovanju v tujino.

Posebej bo opozorjeno, da zakon o višini povračil stroškov za javni sektor ne velja ter da uredba o davčni obravnavi ureja samo davčno obravnavo in ne pravic javnih uslužbencev.

V drugem delu seminarja bo predstavljen davčni vidik povračil stroškov oz. pravila, ki določajo kdaj so določena povračila stroškov zaposlenim lahko povrnjena neobdavčeno oziroma kdaj jih je potrebno vključiti v davčno osnovo zaposlenih. Pojasnjena bo davčna obravnava kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in uporabi lastnega vozila v službene namene. V tem delu se bomo torej posvetili pravilom Zakona o dohodnini (v povezavi z zakonodajo, ki ureja pravila glede morebitnega obračuna prispevkov za socialno varnost) ter pravilom Davčne uredbe o povračilu stroškov.

Program:

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja - delovno pravni vidik
9.00 do 11.15

Vsebina:

 • Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v ZUJF in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter veljavnost določb
 • Ureditev povračil stroškov na službenem potovanju v tujino
 • Minimalna plača - povezava s povračili stroškov in drugimi prejemki
 • Regres za letni dopust
 • Pregled povračil stroškov in drugih prejemkov, višine in pogoji za izplačilo:
  • regresa za prehrano
  • povračila stroškov prevoza na delo in z dela
  • povračila stroškov na službenem potovanju vključno z dnevnicami za službeno potovanje v državi
  • kilometrine za uporabo lastnega vozila za službene namene
  • jubilejnih nagrad
  • solidarnostnih pomoči
  • terenskega dodatka
 • Nagrade študentom in dijakom za obvezno prakso

Davčna obravnava povračil stroškov
11.45 do 13.15

Vsebina:

 • Splošna pravila glede obdavčitve / oprispevčenja povračil stroškov za zaposlene
 • Regres za letni dopust – vidik dohodnine in prispevkov za socialno varnost
 • Nagrade študentom in dijakom za obvezno prakso - vidik dohodnine in prispevkov za socialno varnost
 • Pregled povračil stroškov z vidika davčne obravnave / obravnave s prispevki za socialno varnost:
  • regresa za prehrano
  • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
  • povračila stroškov na službenem potovanju vključno z dnevnicami za službeno potovanje v državi
  • kilometrine za uporabo lastnega vozila za službene namene
  • jubilejnih nagrad
  • solidarnostnih pomoči
  • terenskega dodatka

Dovolj časa bomo namenili tudi vašim vprašanjem, ki jih lahko posredujete že pred izvedbo na e naslov info@ic-uspeh.si ali jih boste zastavili na seminarju in prejeli boste odgovore in pojasnila.

Strokovni izvajalki:

Štefka Korade Purg, univ. dipl. soc., z bogatimi teoretičnimi in praktičnimi izkušnjami s področja organizacije in sistemizacije delovnih mest, urejanja delovnih razmerij, pravic in obveznosti ter posebej povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev v javnem sektorju.

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.

Potek in izvedba seminarja:

 • Seminar bo potekal v manjši skupini, število mest je omejeno.
 • Zagotavljali in izvajali bomo zaščitne ukrepe za varno izvajanje dogodka v obdobju Covid-19. Poskrbeli bomo za varno razdaljo med udeleženci ter redno zračenje prostora, na voljo bodo sredstva za razkuževanje rok, strežba hrane in pijače bo v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za zdravje in NIJZ.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 189 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2022-1014.

Zaupajo nam tudi