Izvedba postopkov javnih naročil in aktualne novosti

Kdaj: 01. december 2022, od 09:00 do 13:00

Kje: Spletni seminar v živo (ZOOM)

Predava: Maja Marinček

Naročniki morajo storitve, gradnje oziroma dobave blaga izvajati v skladu s pravili o postopkih javnega naročanja, ki jih določa Zakon o javnem naročanju.

S 1.1.2022 je v veljavo stopila novela Zakona o javnem naročanju – ZJN-3B, ki je v sistem javnega naročanja prinesla določene spremembe.

Maja 2022 je Ustavno sodišče Republike Slovenije v postopku za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o javnem naročanju izdalo tudi odločbo, ki se nanaša na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom.

Septembra 2022 pa se je nekoliko spremenil tudi način objavljanja pogodb in dodatkov k pogodbam na portalu javnih naročil.

V letu 2022 je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek predloga spremembe Zakona o javnem naročanju – novelo ZJN-3D, predvsem z namenom odprave ugotovljenih protiustavnosti določenih točk ZJN-3, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije (US RS).

Pomembno je, da so kadri, ki izvajajo javna naročila seznanjeni z določili Zakona o javnem naročanju oziroma podzakonskih aktov, da lahko pravilno izberejo postopke oddaje javnih naročil, ustrezno pripravijo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izvedejo celoten postopek oddaje javnega naročila v skladu z določili ZJN-3.

Velikokrat si naročniki tako zastavljajo vprašanja:

 • kako pravilno izpeljati določen postopek oddaje javnega naročila,
 • na kaj je potrebno biti pri izvedbi posameznega postopka oddaje javnega naročila še posebej pozoren
 • če oziroma kakšne so zakonodajne novosti ter
 • kakšne so obveznosti v zvezi z zagotavljanjem transparentnosti v zvezi z izvedbo posameznega postopka oddaje javnega naročila.

Na seminarju se boste seznanili:

 • s postopki oddaje javnega naročila v skladu z ZJN-3, od identifikacije potreb in priprave razpisne dokumentacije do zaključka postopka javnega naročanja,
 • z novostmi, ki jih je prinesla novela zakona – ZJN-3B
 • z novostmi, ki jih je prinesla Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
 • z obveznostmi v zvezi z objavljanjem odločitev, obvestil in druge dokumentacije na portalu javnih naročil ter
 • obveznostmi elektronskega javnega naročanja in uporabnostjo sistema e-Dosje.

Prikazani bodo praktični primeri izvedbe posamezne faze oddaje javnega naročila.

Vsebinski sklopi:

Novosti na področju javnega naročanja:

 • novosti, ki jih je prinesla novela ZJN-3B (spremenjene mejne vrednosti, izjeme, zagotavljanje transparentnosti idr.)
 • novosti, ki jih je prinesla Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije (kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom)
 • novosti, ki jih je prinesla nadgradnja funkcionalnosti portala javnih naročil v zvezi z objavljanjem pogodb in dodatkov k pogodbam
 • predvidene spremembe, ki jih prinaša novela ZJN-3D

Priprava na postopek oddaje javnega naročila (izračun ocenjene vrednosti)

Izvedba postopka oddaje javnega naročila:

 • priprava razpisne dokumentacije (opredelitev pogojev za sodelovanje, razlogov za izključitev, meril za oddajo javnih naročil in tehničnih specifikacij)
 • priprava ESPD obrazca
 • objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil
 • priprava javnega naročila v sistemu za elektronsko oddajo ponudb (e-JN)
 • spreminjanje in pojasnjevanje razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil
 • pregled in ocenjevanje ponudb
 • dopustnost spreminjanja in dopolnjevanja ponudb, odprava računskih napak, neobičajno nizka cena
 • priprava odločitve o oddaji naročila in njena objava
 • dopustne spremembe pogodbe v teku izvajanja javnega naročila
 • preverjanje ponudnika v e-Dosjeju
 • zahteva za vpogled in vpogled v ponudbo izbranega ponudnika

Sklenitev in izvedba okvirnega sporazuma

Zaključek seminarja, povzetki bistvenih določb, razprava in odgovori na vprašanja.

Seminar je namenjen predvsem naročnikom oziroma predstavnikom naročnikov, ki so odgovorni za pripravo in izvedbo javnih naročil. Vabljeni tudi ponudniki, ki oddajate ponudbe v postopkih javnega naročanja in želite spoznati zakonske podlage za izvajanje javnih naročil in možnosti opredelitev posameznih zahtev naročnika v razpisni dokumentaciji, vključno z uporabo sistemov za elektronsko oddajo ponudb.

Prijava na spletni seminar vključuje:

 • Strokovno predavanje, ki poteka v živo prek spleta (na e naslov, ki ga boste zapisali v prijavi boste prejeli povezavo na seminar in ostala navodila).
 • Prezentacijo v PDF-ju (pošljemo jo na vaš e naslov in si jo lahko natisnete).
 • Udeležencem bo na voljo bo tudi dostop do posnetka spletnega seminarja. Na voljo vam bo še 30 dni po izvedbi.

Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete internetno povezavo in zvok na računalniku ter dostop do aplikacije ZOOM. Povezavo in navodila za dostop do seminarja boste prejeli na vaš e naslov, ki ga boste vpisali ob prijavi.

Strokovna izvajalka: Maja Marinček je zaposlena v Sektorju za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanju na Ministrstvu za javno upravo. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005. Na Direktoratu za javno naročanje sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmači javnonaročniško zakonodajo ter svetuje na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom oziroma t. im. help deska. Pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena spletnega seminarja je 160 EUR + 22 % DDV.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2022-1016.

Zaupajo nam tudi