Zaposlovanje in delo tujcev - spremembe in novosti

Kdaj: 01. junij 2023, od 09:00 do 13:00

Kje: Urban ring hotel, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana

Predavatelj: Grega Malec

Aktualno: Predstavitev področja zaposlovanja tujcev, vključno z zadnjimi spremembami tujske zakonodaje.


Seminar je namenjen predstavitvi ključnih elementov sistema zaposlovanja tujcev, predstavitvi bistvenih novosti na področju tujske zakonodaje, povezane z odpravo administrativnih ovir v postopkih zaposlovanja tujcev ter seznanitvi s praktičnimi rešitvami, s katerimi bomo naslovili posamezne težave pri pridobivanju ustrezne dokumentacije za dostop do trga dela.

Predstavitev novosti temelji na nujnih spremembah Zakona o tujcih (ZTuj-2G je bil v Uradnem listu RS objavljen 26. 4. 2023) in Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (novela ZZSDT-D je bila 7. 4. 2023 objavljena v Uradnem listu RS).

Sprejete so bile z namenom poenostavitve in pohitritve postopkov izdaje dovoljenj za prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, razbremenitve dela upravnih enot v delu, ki se nanaša ukinitev postopka pri spremembi delodajalca, spremembi delovnega mesta ali zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih oziroma z namenom določitve drugih poenostavitev v postopkih pridobivanja ustreznih dovoljenj.

Na seminarju se boste seznanili tudi z vsemi ostalimi novostmi (predlagane spremembe v okviru bilateralnih sporazumov) in pravili, ki jih je treba upoštevati pri zaposlovanju in delu tujcev ter prejeli odgovore na svoja vprašanja.

Vsebina:

Pravila zaposlovanja in dela tujcev:

 1. Splošni pregled sistema zaposlovanja in dela tujcev.
 2. Postopek pridobitve enotnih dovoljenj za prebivanje in delo oziroma različnih soglasij ZRSZ k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo.
 3. Predstavitev postopka pridobitve avtorizacij ZRSZ, z namenom vložitve popolne vloge.
 4. Zakonske obveznosti delodajalcev in tujcev pred prihodom tujca v Slovenijo.
 5. Delo tujcev, ki v RS ne potrebujejo delovnega dovoljenja.
 6. Zaposlovanje tujcev na podlagi bilateralnih sporazumov o zaposlovanju.
 7. Možnosti ukrajinskih državljanov na slovenskem trgu dela.
 8. Zaposlovanje in izvajanje storitev s strani državljanov VB po Brexit-u.
 9. Odgovori na vprašanja udeležencev.

Strokovni izvajalec:

Grega Malec, ki se s področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 sodeloval pri delu različnih delovnih skupin in institucij EU na področju migracij. Trenutno zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot vodja sektorja za delovne migracije.

Potek in izvedba:

 • Usposabljanje bo potekalo v dvorani URBAN na naslovu Urban ring hotel, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana. Hotel se nahaja v bližini obvoznice (izvoz Ljubljana - Jug) in trgovskega centra Lj. – Rudnik.
 • Ob hotelu so udeležencem na voljo brezplačna parkirna mesta.
 • V času odmora bo udeležencem na voljo pogostitev.
 • Ob registraciji pred pričetkom usposabljanja boste prejeli seminarsko gradivo in potrdilo o udeležbi.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 199 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi. Ob hotelu so udeležencem na voljo brezplačna parkirna mesta.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1007.

Zaupajo nam tudi