Varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja

Kdaj: 30. maj 2023, od 09:00 do 14:00

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavatelja: mag. Andrej Tomšič in mag. Kristina Kotnik Šumah

V prvem delu seminarja boste prejeli razumljiva pojasnila o ključnih zahtevah Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in o bistvenih novostih Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) za javni sektor.

Kaj novosti pomenijo za vaše poslovanje, katere so nove dolžnosti in kako jih izpolnjevati v praksi?

ZVOP-2 poleg GDPR med drugim ureja dodatne vidike na področju obdelave osebnih podatkov za raziskovalne namene, videonadzora, biometrije, pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO), glede varnosti osebnih podatkov in ocen učinka, s sprejmemo ZVOP-2 pa je možno tudi izrekanje potencialno zelo visokih glob, kot jih določa GDPR.

V drugem delu seminarja se boste seznanili s področjem dostopa do informacij javnega značaja in z obveznostmi, ki jih imate kot zavezanec.

Naučili se boste, kako pravilno voditi postopek z zahtevo in kaj mora vsebovati zavrnilna odločba. Na konkretnih primerih bodo pojasnjeni najpogostejši izzivi iz prakse. Odgovorili bomo na vprašanje, kdaj lahko dostop zavrnemo ter dostop do katerih osebnih podatkov lahko (morate) dovoliti.

Predstavljeni bodo aktualni primeri iz sodne prakse in prakse Informacijskega pooblaščenca.

Vsebinski sklopi:

Varstvo osebnih podatkov po ZVOP-2

 • Temeljne definicije, načela in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Informiranje in pravice posameznikov
 • Dnevniki obdelave in zahteve glede varnosti podatkov po ZVOP-2
 • Evidentiranje dejavnosti obdelave
 • Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
 • Posebna pravila glede obdelave osebnih podatkov za raziskovalne namene
 • Videonadzor, biometrija in genski podatki
 • Evidentiranje vstopov in izstopov
 • Povezovanje zbirk osebnih podatkov
 • Obdelava kontaktnih podatkov in osebnih dokumentov
 • Izrekanje kazni in sankcije

Dostop do informacij javnega značaja

 • Seznanite se z obveznostmi, ki jih imate kot zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja
 • Kako pravilno voditi postopek in izdati zavrnilno odločbo
 • Katere osebne podatke lahko/morate posredovati kot prosto dostopne informacije javnega značaja
 • Aktualni primeri iz prakse IP in sodne prakse

Izvajalca:

mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technology Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013 in je izkušen avtor ter predavatelj.

mag. Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijske pooblaščenke

Je univerzitetna diplomirana pravnica, magistra upravnega prava, ki na področju dostopa do informacij javnega značaja deluje od leta 2006. Od oktobra 2008 je namestnica informacijske pooblaščenke. V praksi sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev ter se srečuje z najzahtevnejšimi pritožbenimi zadevami s tega področja.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 199 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1013.

Zaupajo nam tudi