Zakon o prekrških – aktualna vprašanja in izzivi

Kdaj: 30. maj 2023, od 09:00 do 14:00

Kje: Urban ring hotel, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana

Predavatelja: Klavdija Prah in Blaž Guna

Prekrškovni postopki v praksi prekrškovnih organov predstavljajo področje, ki zaradi specifičnosti svoje umestitve v kaznovalno področje, pooblaščenim uradnim osebam prekrškovnih organov še vedno povzroča težave.


Prekrškovni postopki so vez med upravnim odločanjem na eni strani, in strogimi postopkovnimi zahtevami, ki izhajajo iz načela zakonitosti na drugi strani.

Ko sodišča odločajo o zahtevah za sodno varstvo prepogosto opažajo težave prekrškovnih organov pri utemeljevanju odločb o prekrških, predvsem je opazna pomanjkljiva dokazna ocena v prekrškovnih odločbah. Zakon o prekrških izrecno določa, da je kazenska odgovornost, v katero sta zajeta krivda in prištevnost, temelj obstoja prekrška, le tej pa prekrškovni organi pozornosti praktično ne namenjajo.

Tako na teoretični, kot na praktični ravni je odgovornost pravnih in odgovornih oseb za prekrške še vedno inštitut, ki je pogosto predmet presoje instančnih sodišč. Sodišča so odgovornosti pravnih ter odgovornih oseb namenila veliko časa in skozi svoje odločbe določila meje odgovornosti ter konkretizirala pojem razbremenilnih razlogov.

Na usposabljanju bomo tem vsebinam posvetili čas in jih obdelali tako na teoretičnem nivoju, kot s predstavitvijo sodne prakse, ki bo prekrškovnim organom lahko olajšala delo pri odločanju v prekrškovnih postopkih.

Vsebina delavnice:

 • Odgovornost pravnih in odgovornih oseb ter razbremenilni razlogi
 • Dokazna ocena in krivda v obrazložitvi odločbe o prekršku
 • Standard obrazložitve
 • Oblikovanje izreka o prekršku
 • Obrazložitev zahteve za sodno varstvo
 • Opis prekrška
 • Študije primerov odločitev prekrškovnih organov in sodišč ter sodna praksa
 • Vprašanja in odgovori ter razprava

Delavnica je namenjena zaposlenim na prekrškovnih organih (Policija, FURS, upravne enote, ZZZS, DARS, AJPES itn.), inšpekcijskih organih (inšpektorjem, ki kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvajajo inšpekcijski nadzor) in ostalim zainteresiranim.

Izvajalca:

 • Klavdija Prah
  Klavdija Prah je leta 2000 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2003 se je zaposlila kot strokovna sodelavka, leta 2007 pa je postala sodnica. Sodniško funkcijo je najprej opravljala na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah, od leta 2017 pa je na Okrajnem sodišču v Celju, kjer je postala tudi vodja Enotnega oddelka za prekrške. Sodniško funkcijo je opravljala tako na civilnem kot kazenskem področju.
 • Blaž Guna
  Blaž Guna je leta 2003 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil v odvetništvu, po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2006 pa je nadaljeval z delom kot odvetnik v pretežno kazenskih in prekrškovnih postopkih. Leta 2018 je bil izvoljen na mesto sodnika na Okrajnem sodišču v Trbovljah, kjer sodi na kazenskem in prekrškovnem področju.

Veselimo se vaše udeležbe.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 199 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi. Ob hotelu so udeležencem na voljo brezplačna parkirna mesta.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1012.

Zaupajo nam tudi