Kako motivirati zaposlene v javnem sektorju

Kdaj: 26. september 2023, od 09:00 do 13:00

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavateljica: mag. Katarina Hočevar

V javnem sektorju so vodje pri upravljanju in motiviranju svojih sodelavcev omejeni s proračunskimi sredstvi in finančnimi ter kadrovskimi načrti. Zato se vsakodnevno srečujejo z izzivom - kako z omejenimi finančnimi in kadrovskimi viri uspešno opraviti predpisane naloge in pri tem ohranjati zadovoljstvo, motivacijo in pripadnost svojih podrejenih.

Na praktičnem seminarju bomo govorili o različnih pristopih pri vodenju sodelavcev in kako izbrati pravi način ter pristop glede na naravo organizacije in svoje sodelavce.

Spoznali boste namen in pomen razvojnega letnega razgovora in kako ga učinkovito izvesti s svojimi sodelavci. Podrobneje bomo govorili o ciljnem vodenju in spoznali karierna sidra, se jih naučili prepoznati pri svojih sodelavcih in tako svojo ekipo bolj učinkovito voditi v smeri osebnih ciljev in ciljev organizacije.

Sestavni del gradiva bo tudi priročnik za izvedbo letnih razgovorov v javnem sektorju, osnutek obrazca za izvedbo letnega razgovora ter vprašalnik presoje kariernih sider in temeljnih kompetenc.

Vsebina seminarja:

  • Kako ciljno voditi svoje sodelavce in osnove motivacijskih tehnik?
  • Kako strokovno in učinkovito izvesti letni razgovor s sodelavcem?
  • Kako ocenjevati svoje sodelavce?
  • Kako izboljšati komunikacijo in delovne odnose v kolektivu?
  • Model kariernih sider in kako ga uporabiti v praksi?
  • Kako uporabiti kompetenčni model v širšem javnem sektorju?

Seminar je namenjen vsem vodjem v javnem sektorju; tako tistim, ki ste to šele postali ali pa imate občutek, da ste se pri dolgoletnem vodenju izgubili v rutini in potrebujete sveže pristope in nova znanja ter spoznanja.

Strokovna izvajalka: mag. Katarina Hočevar

Na Fakulteti za upravo je diplomirala, specializirala in magistrirala. Od leta 1999 je zaposlena v sistemu državne uprave na področju kadrovskih in organizacijskih zadev. Ima več kot 10 let delovnih izkušenj pri vodenju kadrovske službe in je predavateljica za področje organizacije javnega sektorja na Fakulteti za upravo pri predmetu kadrovsko poslovanje, upravno poslovanje in poslovanje s strankami. V svoji karieri je sodelovala v številnih medresorskih delovnih skupinah in projektih na področju sistema javnih uslužbencev in plačnega sistema.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 189 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1025.

Zaupajo nam tudi