Zakon o prekrških – aktualne novosti in spremembe ter sodna praksa

Kdaj: 15. maj 2024, od 09:00 do 13:15

Kje: Urban ring hotel, Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana

Predavatelj: Blaž Guna

 

Prekrškovno pravo je kot vsa druga pravna področja podvrženo napredku in spremembam, katerih gonilna sila je praksa Vrhovnega sodišča RS, kateri sledijo Višja sodišča in posledično tudi ostali odločevalci v prekrškovnih postopkih.

Do pomembnih sprememb na področju prekrškovnega prava pa bo predvidoma v mesecu aprilu 2024 prišlo ob sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), ki bo ob opozorilih Ustavnega sodišča RS določil rok za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom, na zakonski ravni bo uredil pravico do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo, predvidena pa je tudi uzakonitev dodatnega roka za pritožbo zoper sklep o pridržanju, kar vse bo vplivalo tudi na delo prekrškovnih organov.

Veliko je že bilo povedanega o prekrškovni odgovornosti pravnih oseb za prekršek, posebno mesto pa terja pogled na odgovornost samostojnega podjetnika za prekršek v luči odločbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. IV Ips 5/2017. Posebno mesto zato, ker pravnega naziranja odgovornosti samostojnega podjetnika, izraženega v tej sodbi prekrškovni organi pretežno v praksi še ne uporabljajo, kar vpliva na (ne)zakonitost odločitev prekrškovnih organov. Gre za pomembno sodbo, ki zahteva strožje definiranje in natančnejšo konkretizacijo odgovornosti samostojnega podjetnika že v izreku odločbe o prekršku.

Na seminarju bomo opozorili na dvojni položaj pooblaščenih uradnih oseb prekrškovnih organov v prekrškovnih postopkih. Na eni strani nastopajo kot odločevalci v hitrem prekrškovnem postopku, na drugi strani pa kot pomembna dokazna sredstva (priče) v postopku na sodiščih po vloženi zahtevi za sodno varstvo. Na seminarju bomo predstavili, na kaj morajo biti pooblaščene uradne osebe, ki so na sodišče vabljene kot priče pozorne in kaj je tisto, kar se od njih kot prič na sodišču pričakuje v luči ugotavljanja materiale resnice.

Na voljo bomo tudi za ostale dileme, s katerimi se srečujete pri vašem delu.

Vsebinski sklopi:

  1. Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K) v praksi?
  2. Odgovornost samostojnega podjetnika za prekršek v luči sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. IV Ips 5/2017.
  3. Pooblaščena uradna oseba kot določevalec v prekrškovnem postopku in kot priča v postopku nadzora nad zakonitostjo odločbe o prekršku.
  4. Četrti del bo namenjen vašim vprašanjem, ki jih lahko posredujete že pred izvedbo na e-naslov info@ic-uspeh.si, da bodo odgovori predstavljeni že v sklopu predstavitve posameznih vsebin.

Seminar je namenjen zaposlenim na prekrškovnih organih (Policija, medobčinski inšpektorati in redarstva, FURS, upravne enote, ZZZS, DARS, AJPES itn.), inšpekcijskih organih (inšpektorjem, ki kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvajajo inšpekcijski nadzor) in ostalim zainteresiranim.

Izvajalec:

  • Blaž Guna
    Blaž Guna je leta 2003 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil v odvetništvu, po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2006 pa je nadaljeval z delom kot odvetnik v pretežno kazenskih in prekrškovnih postopkih. Leta 2018 je bil izvoljen na mesto sodnika na Okrajnem sodišču v Trbovljah, kjer sodi na kazenskem in prekrškovnem področju.

Veselimo se vaše udeležbe.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 220 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi. Ob hotelu so udeležencem na voljo brezplačna parkirna mesta.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2024-1021.

Zaupajo nam tudi