Videonadzor, biometrija in GPS sledenje - zakonodaja in praksa

Kdaj: 03. oktober 2023, od 08:30 do 11:00

Kje: Spletni seminar v živo (ZOOM)

Predavatelj: mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Videonadzor, biometrija in GPS sistemi se čedalje bolj pogosto uporabljajo za varovanje premoženja in ljudi, posegajo pa na področje varstva osebnih podatkov, zato je potrebno poznati zakonodajo, ki to ureja – Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki daje podlago tudi za izrekanje visokih kazni za kršitve.


Izvajanje videonadzora na novo ureja novi Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2, ki se uporablja od 26. 1. 2023. Udeleženci boste prejeli razumljiva pojasnila, kje in kdaj se lahko izvaja videonadzor, kako mora biti označen, kako se vodi evidenca vpogledov in varuje sistem, ali lahko posameznik zahteva videoposnetke, kakšna mora biti vsebina obvestil po novih pravilih ter katere so druge dolžnosti za zakonito izvajanje videonadzora po ZVOP-2 in GDPR.

Prav tako bodo pojasnjeni pogoji za zakonito uporabo biometrijskih ukrepov v javnem in zasebnem sektorju po ZVOP-2 s primeri iz prakse ter priporočila glede uvajanja GPS sistemov za slednje naprav, oseb in vozil – gre za področje, kjer ni izrecne zakonske ureditve, na trgu pa so na voljo številne praktične in ekonomične rešitve za upravljanje voznih parkov, dostavnih storitev, vodenje potnih nalogov itd.

Na seminarju bo predstavljena:

 • Nova zakonska ureditev izvajanja videonadzora po ZVOP-2 in Splošni uredbi
  • Dolžnosti glede obveščanja posameznikov
  • Varnost videonadzorih sistemov
  • Videonadzor dostopa v službene/poslovne prostore
  • Videonadzor na delovnem mestu
  • Videonadzor v sredstvih prevoza
  • Videonadzor na javnih površinah
  • Dopustni nameni uporabe videonadzornih posnetkov
  • Posredovanje videoposnetkov
  • Sodna praksa ESČP na področju izvajanja videonadzora
 • Nova zakonska ureditev izvajanja biometrijskih ukrepov po ZVOP-2
  • Pogoji za dopustnost biometrijskih ukrepov
  • Možne izjeme
  • Biometrija in potrjevanje (certifikacija)
  • Primeri pozitivnih in negativnih odločb
 • Priporočila in smernice glede uvajanja GPS sistemov
  • Katere korake je treba upoštevati pri uvajanju GPS sistemov
  • Upoštevanje načela sorazmernosti in ostalih načel
  • Primeri iz smernic Informacijskega pooblaščenca
 • Primeri kršitev in sankcije
 • Kaj bo preverjal inšpektor?
 • Primeri dobrih in slabih praks

Prijava na spletni seminar vključuje:

 • Aktualno strokovno predavanje, ki poteka v živo prek aplikacije ZOOM (na e naslov, ki ga boste zapisali v prijavi boste prejeli povezavo na seminar in ostala navodila).
 • Prezentacijo v PDF-ju (pošljemo jo na vaš e naslov in si jo lahko natisnete).
 • Na voljo bo tudi dostop do posnetka spletnega seminarja, če si ga ne boste mogli ogledati v živo. Ogledali si ga boste lahko še 30 dni po izvedbi.

Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete dobro internetno povezavo in zvok na računalniku ter dostop do aplikacije ZOOM. Povezavo in navodila za dostop do seminarja boste prejeli na vaš e naslov, ki ga boste vpisali ob prijavi.

Predavatelj:
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technology Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013 in je izkušen avtor ter predavatelj.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena spletnega seminarja je 170 EUR + 22 % DDV.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1027.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Zaupajo nam tudi