Novi obvezni zdravstveni prispevek, ukinitev dopolnilnega zavarovanja in posebnosti pri obračunu nadomestil plač

Kdaj: 20. september 2023, od 09:00 do 13:15

Kje: Prostovoljno gasilsko društvo Maribor - Pobrežje, Zrkovska cesta 102, Maribor

Predavateljica: mag. Martina Copot

Aktualno: S 1. januarjem 2024 se uvaja novi obvezni zdravstveni prispevek


Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu (ZZVZZ-T), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 78 z dne 19. 7. 2023 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2480/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-zdravstvenem-varstvu-in-zdravstvenem-zavarovanju-zzvzz-t), se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

S 1. januarjem 2024 se tako uvaja novi obvezni zdravstveni prispevek. Zaradi uvedbe novega prispevka in novih polj na REK-O bo spremenjen tudi Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev.

Gre za prvi prispevek iz socialnih zavarovanj, ki je določen v fiksnem znesku in ga bo za določeni mesec obračunal in vedno poravnal le en zavezanec za prispevek.

Ob kakšnih pogojih delodajalci ali samostojni zavezanci obračunajo oz. poravnajo novi prispevek, določajo kompleksne določbe ZZVZZ in dodatne razlage glede obračuna in načina plačevanja za delavce, samostojne zavezance, družinske člane in druge kategorije zavarovanih oseb.

Od 1. julija 2023 je na portalu SPOT omogočeno preverjanje podatkov za izračun osnove za nadomestilo. Odgovorili bomo na specifična vprašanja glede tega novega postopka in glede podatkov, ki jih pridobi uporabnik.

Na praktičnih primerih bomo pojasnili vpliv različnih zadržanosti od dela in različnih delovnih koledarjev na izpolnitev eBOL ter obračun nadomestil plač. Pregledali bomo posebnosti obračuna prispevkov, ki vplivajo na nadomestila plač.

Vsebinski sklopi:

 • Obvezni zdravstveni prispevek
  • Uveljavitev novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
  • Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in odtegovanja premij
  • Uvedba obveznega zdravstvenega prispevka in njegovo usklajevanje
  • Posebnosti obračuna za delavce, samostojne zavezance in družinske člane
  • Vpliv novega prispevka na obračun plač in nadomestil, izračun akontacije dohodnine in neto prejemkov
  • Določitev minimalnega bruto I, od katerega je še možno odtegniti novi prispevek
  • Novosti pri poročanju o obračunu novega prispevka
  • Prednostni vrstni red za določitev zavezanca za obračun in nakazilo OZP
  • Primeri sočasnih zavarovanj in prehodov med zavezanci med mesecem
 • Elektronsko pridobivanje podatkov za osnovo nadomestil plače v breme delodajalca ali ZZZS od 1.7.2023 dalje
  • Pogosta vprašanja glede uporabe podatkov, pridobljenih preko portala SPOT
  • Možnosti pridobivanja podatkov za obdobja osnove pred letom 2022
  • Določitev ur osnove
  • Možnosti priprave uvoza podatkov preko xml-datotek
 • Bolniški stalež in eBOL - vpliv na pravico do nadomestila plače in obračun nadomestil plač
  • Predčasni zaključek odobrenega bolniškega staleža s strani izbranega osebnega zdravnika
  • Delo in letni dopust med neprekinjenim bolniškim staležem za poln ali krajši delovni čas
  • Delo in letni dopust med čakanjem na odločbo imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije
  • Menjava delodajalca ali razloga zadržanosti med bolniškim staležem
  • Menjava razloga zadržanosti med neprekinjenim staležem
  • Neenakomerno razporejen delovni čas in posebni koledarji
  • Vpliv rubrike 10 na eBOL na obračun nadomestil in pripravo zahtevkov za refundacijo
  • Preostala delazmožnost – odločitev osebnega zdravnika, imenovanega zdravnika oz. zdravstvene komisije ali invalidske komisije
  • Krajša zadržanost od polne v primeru nege in spremstva
 • Posebnosti obračuna prispevkov za socialno varnost pri nadomestilih plač
  • Olajšave in pribitki prispevkov
  • Prispevki od razlike do minimalne osnove
  • Poklicno zavarovanje in zavarovalna doba s povečanjem

Vaša vprašanja lahko posredujete že pred izvedbo na e naslov info@ic-uspeh.si, da bodo odgovori predstavljeni že v sklopu predstavitve posameznih skupin.

Praktični seminar je namenjen vsem delodajalcem v gospodarstvu in v javnem sektorju ter pooblaščenim računovodskim servisom, predvsem sodelavcem, ki:

 • obračunavajo plače in nadomestila plač in poročajo o obračunanih prispevkih za socialno varnost,
 • pridobivajo podatke o osnovi za nadomestila,
 • vodijo evidence delovnega časa in druge kadrovske evidence.

Izvajalka: mag. Martina Copot je strokovnjakinja s področja obračuna nadomestil plač z več kot 20-letnimi izkušnjami. Sodelovala je pri vzpostavitvi oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač prek sistema SPOT, pri uvedbi elektronskih bolniških listov, elektronskih prijav poškodb pri delu in pri vzpostavitvi poizvedb o osnovah za nadomestilo na portalu SPOT. Je soavtorica Pravilnika o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca. Delodajalcem, računovodskim servisom in programskim hišam pomaga pri reševanju vsebinskih vprašanj s področja obračuna in refundacij nadomestil plač.

Veselimo se srečanja z vami.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 199 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1024.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Zaupajo nam tudi