Novi obvezni zdravstveni prispevek in ukinitev dopolnilnega zavarovanja

Kdaj: 08. december 2023, od 09:00 do 11:00

Kje: Spletni seminar v živo (ZOOM)

Predavateljica: mag. Martina Copot

Aktualno: S 1. januarjem 2024 se uvaja novi obvezni zdravstveni prispevek.


Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu (ZZVZZ-T), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 78 z dne 19. 7. 2023 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2480/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-zdravstvenem-varstvu-in-zdravstvenem-zavarovanju-zzvzz-t), se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

S 1. januarjem 2024 se tako uvaja novi obvezni zdravstveni prispevek. Zaradi uvedbe novega prispevka in novih polj na REK-O je bil spremenjen tudi Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 103 z dne 6. 10. 2023.

V obravnavi je tudi nov interventni zdravstveni zakon, ki bo prinesel nekaj pomembnih sprememb glede na prvotna izhodišča.

Gre za prvi prispevek iz socialnih zavarovanj, ki je določen v fiksnem znesku in ga bo za določeni mesec obračunal in vedno poravnal le en zavezanec za prispevek. Ob kakšnih pogojih delodajalci ali samostojni zavezanci obračunajo oz. poravnajo novi prispevek, določajo kompleksne zakonske določbe in dodatne razlage glede obračuna in načina plačevanja za delavce, samostojne zavezance, družinske člane in druge kategorije zavarovanih oseb.

Pridobite aktualne informacije in se udeležite spletnega seminarja, ki je z vsebino pred vami.

Vsebina seminarja:

Obvezni zdravstveni prispevek:

 • Uveljavitev novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in predvidene spremembe z interventnim zakonom
 • Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in odtegovanja premij
 • Uvedba obveznega zdravstvenega prispevka in njegovo usklajevanje
 • Posebnosti obračuna za delavce, samostojne zavezance in družinske člane
 • Vpliv novega prispevka na obračun plač in nadomestil
 • Določitev minimalnega bruto I, od katerega je še možno odtegniti novi prispevek
 • Novosti pri poročanju o obračunu novega prispevka
 • Prednostni vrstni red za določitev zavezanca za obračun in nakazilo OZP
 • Primeri sočasnih zavarovanj in prehodov med zavezanci med mesecem
 • Razprava in odgovori na vprašanja

Praktični seminar je namenjen vsem delodajalcem v gospodarstvu in v javnem sektorju ter pooblaščenim računovodskim servisom, predvsem sodelavcem, ki:

 • obračunavajo plače in nadomestila plač in poročajo o obračunanih prispevkih za socialno varnost,
 • pridobivajo podatke o osnovi za nadomestila,
 • vodijo evidence delovnega časa in druge kadrovske evidence.

Prijava na spletni seminar vključuje:

 • Strokovno predavanje, ki poteka v živo prek spleta (na e naslov, ki ga boste zapisali v prijavi boste prejeli povezavo na seminar in ostala navodila).
 • Prezentacijo v PDF-ju (pošljemo jo na vaš e naslov in si jo lahko natisnete).
 • Odgovore na vaša vprašanja, ki jih boste lahko zastavili na seminarju in prejeli boste odgovore in pojasnila.
 • Udeležencem bo na voljo bo tudi dostop do posnetka spletnega seminarja. Ogledali si ga boste lahko še 30 dni po izvedbi.

Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete dobro internetno povezavo in zvok na računalniku ter dostop do aplikacije ZOOM. Povezavo in navodila za dostop do seminarja boste prejeli na vaš e naslov, ki ga boste vpisali ob prijavi.

Izvajalka: mag. Martina Copot je strokovnjakinja s področja obračuna nadomestil plač z več kot 20-letnimi izkušnjami. Sodelovala je pri vzpostavitvi oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač prek sistema SPOT, pri uvedbi elektronskih bolniških listov, elektronskih prijav poškodb pri delu in pri vzpostavitvi poizvedb o osnovah za nadomestilo na portalu SPOT. Je soavtorica Pravilnika o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca. Delodajalcem, računovodskim servisom in programskim hišam pomaga pri reševanju vsebinskih vprašanj s področja obračuna in refundacij nadomestil plač.

Veselimo se srečanja z vami.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena spletnega seminarja je 145 EUR + 22 % DDV.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1032.

Zaupajo nam tudi