MOBING (trpinčenje ali nadlegovanje na delovnem mestu) v teoriji in praksi

Kdaj: 23. november 2023, od 09:00 do 12:30

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavateljica: Maja Semolič Jarc

Vse pogosteje opažamo, da je zaposlenim beseda mobing dobro poznana ter jo pogosto uporabljajo, vendar si jo vsak posameznik pogosto tolmači po svoje.

V javnosti se sicer kot mobing pogosto označuje vsako napetost, konfliktnost, žaljenje, nepravično delegiranje dela ali ostro kritiko nadrejenega. Vendar vsako neželeno vedenje še ni mobing, zato je izjemno pomembno, da se tako delodajalce kot tudi zaposlene jasno ozavesti, kaj sploh mobing je, saj je osveščanje zaposlenih o mobingu eden izmed ključnih preventivnih ukrepov delodajalca za pravočasno preprečevanje mobinga.

Mobing lahko pusti trajnejše posledice tako na žrtvah kot tudi na sami organizaciji in širše v sami družbi, zato je v interesu vseh, da se vsakemu trpinčenju na delovnem mestu oziroma mobingu izognejo.

Na predavanju si bomo pogledali:

  • pravne vire, ki urejajo mobing in preko njih predstavili, katere pravne ukrepe žrtvam trpinčenja nudi naš pravni sistem,
  • naučili se bomo, kaj je mobing in katera dejanja se ne sme zamenjevati za mobing,
  • katere vrste mobinga poznamo,
  • kaj lahko stori delodajalec za preprečevanje mobinga,
  • kateri so koraki, ki naj jih izpelje žrtev mobinga,
  • sodno prakso na področju mobinga (kakšne so v postopku zahteve glede dokazovanja mobinga, kaj sodišče šteje kot mobing in kaj ne, kako visoke odškodnine so bile dosojene zaradi mobinga).

Izvajalka: Maja Semolič Jarc, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom je 15 let delala na Okrajnem sodišču v Ljubljani, najprej kot namestnica direktorice, kasneje kot direktorica Okrajnega sodišča v Ljubljani ter nato kot višja pravosodna svetovalka na Pravdnem oddelku istega sodišča. Pri svojem delu se je srečevala tudi s pojavom mobinga, tako v teoriji kot v praksi. Izvajalka je predavala v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje RS. Sodelovala je pri nastanku Vodnika za javnega uslužbenca in javno uslužbenko, ki ga je izdalo Vrhovno sodišče RS. Trenutno je zaposlena v Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.

 

 

Veselimo se srečanja z vami.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 180 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1034.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Zaupajo nam tudi