Napotitev delavcev na delo v tujino – 1. 1. 2024 in novi ZčmIS-1

Kdaj: 28. november 2023, od 09:00 do 13:15

Kje: Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana Bežigrad

Predavateljica: Irena Kamenščak

Na seminarju si bomo pogledali glavna pravna področja, ki so pri napotovanju delavcev na delo v tujino pomembna in na katera delodajalci ne bi smeli pozabiti.

Poseben poudarek bo na novih določilih novega ZČmIS-1, in sicer na določbah, ki se pričnejo uporabljati s 1. 1. 2024 in so pomembne za slovenske delodajalce, ki čezmejno izvajajo storitve z napotenimi delavci.


Pogledali si bomo tudi vzorčno poročanje plače napotenega delavca na REK-O ter pokazali predvidene spremembe pri poročanju s 1. 1. 2024.

Na seminarju bomo pogledal izbrane praktične primere, opozorili na zaplete in na možne načine njihovega reševanja, ponovili pa bomo tudi bistvena zakonska pravila, ki urejajo to področje.

Predstavljen bo vidik slovenske zakonodaje, ki ureja status napotenega delavca ter obračuna plače. Na seminarju ne bodo predstavljena pravila tujih zakonodaj.

Če izvajate storitve "čez-mejo", potem vam udeležbo na seminarju priporočamo.

Vsebinski sklopi:

Delovno pravni vidik:

 • Kdaj govorimo o napotitvi?
 • Sklepanje pogodb o zaposlitvi za napotene delavce.
 • Napotovanje v druge DČ EU – katera pravila države gostiteljice moramo spoštovati?

Novi ZČmIS-1:

 • Pregled sprememb, ki jih prinaša novi ZČmIS-1.
 • Spremembe določanja osnove za obvezna zavarovanja – novi ZČmIS-1.

Vidik obveznih socialnih zavarovanj:

 • EU zakonodaja in socialna zavarovanj:
  • splošno pravilo Uredbe 883/2004,
  • 12. Člen Uredbe 883/2004,
  • 13. Člen Uredbe 883/2004.
 • Konvencije o socialnih sporazumih.

Davčni vidik:

 • Povračila stroškov in davčna obravnava.
 • Posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh-2.
 • Določila konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.

Obračun plače in poročanje na novem REK-O obrazcu:

 • Prikaz primera obračuna / poročanja na REK-O.

Predavateljica:

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.

Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.

 

 

 

 

Veselimo se vaše udeležbe.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena seminarja je 220 EUR + 22 % DDV in vključuje predavanja, gradivo, pogostitev ter potrdilo o udeležbi.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2023-1037.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Zaupajo nam tudi