Zakonsko obvezne kadrovske evidence in urejene personalne mape

Kdaj: 09. maj 2024, od 09:00 do 12:15

Kje: Spletni seminar v živo (ZOOM)

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Aktualno: So vaše kadrovske evidence skladne z najnovejšo zakonodajo?


Imate urejene personalne mape? So vaši kadrovski postopki ustrezno dokumentirani, dokumentacija pa shranjena? Odlagate morda v personalne mape dokumente, za katere nimate zakonite podlage? Izognite se nepotrebnim tveganjem!

So vaše kadrovske evidence skladne z najnovejšo zakonodajo? Delodajalci ste dolžni vzpostaviti štiri zakonsko obvezne evidence, ki imajo predpisane vsebine, roke hrambe in obveznost vpisovanja sprememb. Vsekakor pa je za delodajalce največji izziv Evidenca o izrabi delovnega časa, ki mora po novi zakonodaji izkazovati več zahtevanih podatkov.

Si tudi vi želite z urejenim kadrovskim področjem zmanjšati stopnjo stresa pri delu? Potem je potrebno uskladiti kadrovske evidence skladno z zakonodajo, organizirati delovne procese znotraj okvirjev delovnopravne zakonodaje ter ustrezno dokumentirati kadrovske dogodke in dokazila hraniti v personalnih mapah zaposlenih ali kadrovskih fasciklih.

Poudarek predavanja bo predvsem na zakonitih kadrovskih evidencah in urejenih personalnih mapah.

Vsebina:

 • Kako zakonito izpeljati in dokumentirati postopek zaposlitve delavca
 • Ključni roki v postopku zaposlitve delavca in možne sankcije v primeru neupoštevanja le teh
 • Kako si zagotovite ključna dokazila o zakonito izvedenih postopkih in hramba le teh
 • Kako izgleda urejena personalna mapa – priporočila in praktični primeri
 • Katerih dokumentov ni dovoljeno hraniti v personalni mapi
 • Katera zakonodaja nam nalaga obveznost vzpostavitve personalne mape delavcev
 • Kako realizirati nove zahteve ZEPDSV-A v praksi
 • Katere so dodatne zahteve delodajalca po noveli ZEPDSV-A
 • Zakonske podlage in obveznosti pri načinu vodenja posameznih kadrovskih evidenc
 • Na kak način jih je delodajalec dolžan vzpostavit, vodit, ažurirat in arhivirat
 • Najpogostejše sankcije zaradi neustrezno vodenih kadrovskih evidenc
 • Pogoste napake delodajalcev pri hrambi kadrovskih evidenc
 • Najpogostejša tveganja sankcij zaradi neurejene kadrovske dokumentacije

Seminar je namenjen kadrovikom, direktorjem manjših in srednjih podjetij, računovodjem, poslovnim sekretarjem in drugim osebam, ki v podjetju urejajte kadrovsko dokumentacijo.

Prijava na spletni seminar vključuje:

 • Aktualno strokovno predavanje, ki poteka v živo prek aplikacije ZOOM.
 • Prezentacijo v PDF-ju (pošljemo jo na vaš e naslov in si jo lahko natisnete).
 • Odgovore na vaša vprašanja, ki jih lahko posredujete že pred izvedbo na e naslov info@ic-uspeh.si ali jih boste zastavili na seminarju in prejeli boste odgovore in pojasnila.
 • 20 minutni brezplačni kadrovski posvet s predavateljico.
 • Na voljo vam bo tudi dostop do posnetka spletnega seminarja. Na voljo vam bo še 30 dni po izvedbi.

Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete internetno povezavo in zvok na računalniku ter dostop do aplikacije ZOOM. Povezavo in navodila za dostop do seminarja boste prejeli na vaš e naslov, ki ga boste vpisali ob prijavi.

Izvajalka:

Andreja Samec Koderman

Andreja deluje pod okriljem blagovne znamke Team Consulting (https://t-consulting.si/). Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.

Več kot 22 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena spletnega seminarja je 170 EUR + 22 % DDV.

Pri prijavi do 26. aprila 2024 je cena 136 EUR + 22 % DDV.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2024-1020.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Zaupajo nam tudi