Z zakonitimi internimi akti do večje kadrovske pravne varnosti

Kdaj: 26. junij 2024, od 09:00 do 12:15

Kje: Spletni seminar v živo (ZOOM)

Predavateljica: Andreja Samec Koderman

Aktualno: Zakonsko obvezni akti, pravica do odklopa in ključni akti delodajalca


Interni akti podjetja so temelj vsake organizacije, na katerih se v nadaljevanju gradijo sistemi za razvoj kadrov. V njih zapišemo jasna pravila delovanja v organizaciji, odgovornosti sodelavcev in njihove pravice.

Na spletnem seminarju vam bomo podali ključne informacije, kateri akti so zakonsko obvezni ter kateri ključni.

Pri posameznem aktu bomo izpostavili pomembna področja dobre ureditve, hkrati pa vas opozorili na nove zahteve ukrepov in zagotavljanja pravice do odklopa, ki jih delodajalci morate sprejeti do 16. 11. 2024.

Vsebina:

 • Ključen namen aktov za poenostavite dela in jasno definiranje pravil.
 • Kako vzpostaviti fleksibilno sistemizacijo, ki bo upoštevala trenutno situacijo organizacije, strateške cilje in stanje trga deloven sile?
 • Ali je vaša izjava z oceno tveganja skladna z vašo dejavnostjo, procesi in spremembami?
 • Preverjanje alkoholiziranosti in uporaba nedovoljenih substanc nista edini izziv Akta o preverjanju zlorab nedovoljenih substanc.
 • Kako opredeliti preventivne ukrepe na področju obvladovanja tveganj trpinčenja, nadlegovanja in spolnega nadlegovanja?
 • Zakaj organizacija promocije zdravja ne delovnem mestu ne prinaša željene učinke?
 • Ste tudi vi dolžni opredeliti preventivne ukrepe v primeru nasilje tretjih oseb?
 • Katere ukrepe sprejeti pri zagotavljanju pravice do odklopa?
 • Kako se lotiti izziva varstva osebnih podatkov v organizaciji, da bo to celovito in skladno z GDPR?
 • Izziv delovnega časa ni mogoče rešiti zgolj z zapisanim Pravilnikom o delovnem času – predstavili vam bomo celoviti pristop.
 • Kdaj je smiselno zapisati pravilnik o letnih dopustih?
 • Zakaj si vzpostaviti akt o delu na domu?
 • Ste tudi vi zavezani k vzpostavitvi internega akta na podlagi zakona Zakon o zaščiti prijaviteljev (o žvižgačih)?
 • Primeri iz prakse.

Seminar je namenjen kadrovikom, poslovnim sekretarjem, vodjem organizacijskih enot, direktorjem manjših in srednjih podjetij ter vsem tistim zaposlenim, ki v podjetju urejajo kadrovsko dokumentacijo.

Prijava na spletni seminar vključuje:

 • Aktualno strokovno predavanje, ki poteka v živo prek aplikacije ZOOM.
 • Prezentacijo v PDF-ju (pošljemo jo na vaš e naslov in si jo lahko natisnete).
 • Odgovore na vaša vprašanja, ki jih lahko posredujete že pred izvedbo na e naslov info@ic-uspeh.si ali jih boste zastavili na seminarju in prejeli boste odgovore in pojasnila.
 • 20 minutni brezplačni kadrovski posvet s predavateljico.
 • Na voljo vam bo tudi dostop do posnetka spletnega seminarja. Na voljo vam bo še 30 dni po izvedbi.

Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete internetno povezavo in zvok na računalniku ter dostop do aplikacije ZOOM. Povezavo in navodila za dostop do seminarja boste prejeli na vaš e naslov, ki ga boste vpisali ob prijavi.

Izvajalka:

Andreja Samec Koderman

Andreja deluje pod okriljem blagovne znamke Team Consulting (https://t-consulting.si/). Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.

Več kot 22 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena spletnega seminarja je 175 EUR + 22 % DDV.

Pri prijavi dveh oseb iz iste organizacije nudimo 10 % popust na celoten znesek. Pri prijavi treh ali več oseb nudimo 20 % popust na celoten znesek.

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2024-1026.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Zaupajo nam tudi