Normativi in standardi v osnovnih šolah v luči sprejete novele Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K)

Kdaj: 27. avgust 2024, od 09:00 do 11:30

Kje: Spletni seminar v živo (ZOOM)

Predavatelj: Sandi Vrabec

Aktualno: Novela Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), ki se začne uporabljati 1. 9. 2024 uvaja številne spremembe v sistem osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Ob prijavi do 20. avgusta izkoristite 20 % popust na kotizacijo.


Poleg uvedbe prvega tujega jezika za prvošolce v obvezni del osnovnošolskega programa ter spremembe koncepta nacionalnega preverjanja znanja na način, da se slednje uvede tudi v 3. razred ter da se doseženi rezultati pri nacionalnem preverjanju znanja v devetem razredu upoštevajo kot eden izmed kriterijev pri vpisu v srednje šole, predstavlja uvedba prenovljenega koncepta razširjenega programa za osnovne šole (RaP) največjo sistemsko spremembo osnovnošolskega izobraževanja po uvedbi devetletke.

Podlago za sistemske spremembe poleg novele predstavljata tudi kurikularni dokument za izvajanje razširjenega programa ter prenovljeni predmetniki za osnovnošolsko izobraževanje, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Prenovljenim dokumentom so sledile tudi spremembe pripadajočih pravilnikov, ki urejajo normative in standarde, in sicer:

 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS št. 50/24 in 55/24),
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (še ni objavljen v Uradnem listu) ter
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 53/24).

Osrednja nit predavanja bo predstavitev zakonskih sprememb s poudarkom na normativnem urejanju in delovanju osnovnih šol.

Predstavljene bodo ključne spremembe zakona in predmetnikov ter spremembe normativov, ki temu sledijo. Ravno tako bo podrobneje pojasnjen prehodni režim oz. postopno uvajanje razširjenega programa z vidika normativov in sistemizacije delovnih mest.

Vsebinski sklopi:

 1. Novela Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K)
  • Uvedba razširjenega programa.
  • Sprememba predmetnikov za osnovnošolsko izobraževanje.
  • Ostale spremembe in novosti, ki jih uvaja novela.
 2. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
  • Sprememba normativov, ki urejajo sistemizacijo delovnih mest (ukinjanje oddelkov podaljšanega bivanja).
  • Uvajanje členov, ki normativno urejajo nov razširjeni program (določitev ur ter sistemizacija za skupine razširjenega programa).
  • Ravnatelj ter njegova vzgojno-izobraževalna obveza.
  • Učna obveza za izvajalce razširjenega programa.
  • Ostale spremembe (nova delovna mesta, plačilo nadstandardnih storitev, normativi šole v naravi).
  • Posebnosti za pravilnik, ki ureja normative in standarde v dvojezičnih osnovnih šolah ter osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom.
  • Posebnosti pravilnika, ki ureja normative in standarde za vzgojno-izobraževalne programe za otroke s posebnimi potrebami.
 3. Vprašanja in odgovori

Prijava na spletni seminar vključuje:

 • Strokovno predavanje, ki poteka v živo prek spleta (na e naslov, ki ga boste zapisali v prijavi boste prejeli povezavo na seminar in ostala navodila).
 • Prezentacijo v PDF-ju (pošljemo jo na vaš e naslov in si jo lahko natisnete).
 • Na voljo bo tudi dostop do posnetka spletnega seminarja. Ogledali si ga boste lahko še 30 dni po izvedbi.
 • Odgovore na vaša vprašanja, ki jih lahko predhodno pošljete na e naslov info@ic-uspeh.si in prejeli boste pojasnila.

Za udeležbo na spletnem seminarju potrebujete dobro internetno povezavo in zvok na računalniku ter dostop do aplikacije ZOOM. Povezavo in navodila za dostop do seminarja boste prejeli na vaš e naslov, ki ga boste vpisali ob prijavi.

Predavatelj: Sandi Vrabec

Sandi Vrabec je od aprila 2023 vodja sektorja za osnovno šolstvo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Pred tem je 9 let deloval kot ravnatelj glasbene šole.

Od 1. julija 20024 je tudi Guverner Sveta Guvernerjev Evropskih šol.

Sodeloval je pri pripravi novele ZOsn-K in pripadajočih pravilnikov.

 

Veselimo se srečanja z vami.

ali

Dodatne informacije

E-pošta: info@ic-uspeh.si
Telefon: 04 23 32 345

Kotizacija in plačilo

Cena spletnega seminarja s pripadajočim gradivom in dostopom do posnetka je 190 EUR + 22 % DDV.

ZGODNJE PRIJAVE = 20 % popust.

Pri prijavi do 20. avgusta 2024 je cena 152 EUR + 22 % DDV.

Proračunski uporabniki kotizacijo poravnajo v roku 30 dni po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo.

Drugi udeleženci kotizacijo poravnajo vsaj 2 dni pred izvedbo na IBAN SI56 6000 0000 0673 251, sklic: 00 2024-1028.

Zaupajo nam tudi